Ремонт вигателя International Detroit Diesel DTА 530E (I-308) / DDC S 40Е